نکات مهم ثبت تالار:

۱ . تکمیل بخش های ستاره دار الزامی است.
۲ . مشخصات را به درستی وارد نمایید تا فرایند ثبت تالار پذیرایی سریعتر انجام پذیرد.
۳ . پس از تکمیل ثبت تالار پذیرایی، منتظر تماس از سمت گروه تالارستان باشید.
۴ . در صورت بروز هرگونه مشکل ، راهنمایی جهت ثبت و یا نیاز به مشاوره رایگان می توانید با ما تماس بگیرید.

ثبت تالار پذیرایی